Jacek Maria Stokłosa _
O moich starych aparatach fotograficz­nych:
zapiski w czasach zarazy

Jacek Maria Stokłosa
O moich starych aparatach
fotograficznych:
zapiski w czasach zarazy
Über meine alten Fotoapparate:
Notizen in Zeiten der Seuche


Polnisch

Edition Abakus Berlin 2020
Broschur, € 11
ISBN 978-3-9821082-4-7

→ Jacek Maria Stokłosa